„Baltic Foot“ atsakingai saugo Jūsų privatumą. Šiuo Privatumo pranešimu paaiškiname, kaip ir kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat išdėstome Jūsų turimas teises dėl būdų, kuriais renkami ir naudojami Jūsų asmens duomenys.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Ši Privatumo politika sukurta remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas).

KODĖL MES RENKAME, SAUGOJAME IR TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenys renkami tam, kad:

 • „Baltic Foot“ turėtų galimybę atsakyti į Jūsų užklausas ir galėtų suteikti Jums reikiamą informaciją;
 • Galėtume rinkti anoniminę svetainės naudojimo statistiką;
 • Būtų teikiamos kokybiškos paslaugos;
 • Būtų galima atnaujinti paslaugas, dėl kurių kreipėtės pas mus;
 • Būtų galima užtikrinti klientų aptarnavimą (mes taip pat galime rinkti Jūsų papildomą informaciją tegul ištirtu ir pateiktu atsakymus į Jūsų su palaikymo susijusios klausimus);
 • Būtų galima analizuoti mūsų klientus, siekiant suprasti kliento ir rinkos poreikius, kurti naujus produktus ir paslaugas, taip pat rinkodaros komunikacijos poreikiams;
 • Galėtume atlikti kokybišką personalo atranką.

 

„Baltic Foot“ grupės bendrovės, jų darbuotojai ir rangovai naudos duomenis aukščiau nurodytais tikslais ir siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

 

KAS YRA ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ?

Duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų tvarkymą Jūsų šalyje, yra atitinkama „Baltic Foot“ grupės bendrovė. Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite šiuo el. adresu: info@balticfoot.lt

„Baltic Foot“ grupės darbuotojai, turintys prieigą prie Jūsų asmens duomenų, įpareigoti saugoti ir naudoti duomenis tik su šiuo Privatumo pranešimu suderinamais būdais, pavyzdžiui:

-          nenaudoti informacijos jokiam kitam tikslui, išskyrus paslaugų teikimą;

-          tik paskirti ir tinkamai įgalioti „Baltic Foot“ grupės darbuotojai gali turėti prieigą prie duomenų, naudodami jų vartotojo ID ir asmeninį slaptažodį konkrečiose sistemose.

 

KOKIUS DUOMENIS RENKAME?

Bendrovės el. pašto adresą, atstovo vardą ir pavardę. B2B partnerystei – ind. veiklos arba verslo liudijimo numerį, įmonės kodą.

Užsiprenumeruojant mūsų naujienlaiškį – el. pašto adresą.

KAIP ILGAI SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis, informaciją apie klientus ir verslą, kol ji bus reikalinga:

 • Produktams, paslaugoms ir informacijai, Jums ar Jūsų organizacijai teikti.
 • Susisiekti su Jumis dėl užklausos, kurią mums pateikėte.
 • Įgyvendinti Jūsų pasirinkimus ir teises, kuriomis galite naudotis remiantis šiuo Privatumo pranešimu.
 • Asmens duomenys bus saugomi pagal Reglamentą ir aukščiau nurodytais tikslais tol, kol:
 • Tai bus reikalinga siekiant realizuoti savo teisėtus interesus;
 • Pagal galiojančius norminius teisės aktus nustatyta teisinė pareiga asmens duomenis saugoti tam tikra laiką;
 • Būtina vykdyti sutartyje įsipareigojimus;
 • Galioja duomenų subjekto sutikimas perdirbti asmens duomenis;

KAIP GALITE PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu paprašyti informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, patikrinti tvarkomų duomenų tikslumą ir (arba) ištaisyti arba atnaujinti savo duomenis. Taip pat galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų visiškai ištrinti (teisė „būti pamirštam“).

Mes atsakysime į visas jūsų užklausas dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nuo jūsų prašymo gavimo dienos.

Siekiant apsaugoti Jūsų privatumą ir saugumą, mes galime paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos jūsų tapatybei patvirtinti, prieš imantis įgyvendinti jūsų prašymą.

KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

Jeigu norite gauti prieigą, ištrinti (kai kuriais atvejais) arba ištaisyti savo asmens duomenis, atsiųskite prašymą el. paštu: info@balticfoot.lt.

SLAPUKŲ POLITIKA

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai Jūs apsilankote toje svetainėje. Jie suteikia galimybę serveriui surinkti informaciją iš naršyklės, tad Jums nereikia jos iš naujo suvedinėti, kai tik grįžtate į svetainę arba naršote puslapiuose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti adresu: www.cookiecentral.com.

KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

Mūsų svetainė naudoja slapukus siūlomų paslaugų kokybei pagerinti. Mes naudojame sesijos ir analitinius (pirmosios ir trečiosios šalių) slapukus, siekiant:

Prisiminti, ar Jūs sutikote (nesutikote) su mūsų vykdomu slapukų naudojimu šioje svetainėje. Siųsti Jums reklamą, kuri yra aktualiausia ir geriausiai atitinka Jūsų interesus. Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų apribotas reklamos skelbimų, kuriuos matote, skaičius ir įvertinamas reklamos kampanijos efektyvumas.

Surinkti patikimą informaciją apie svetainės naudojimą, kuri leistų mums išmatuoti, kaip gerai svetainė patenkina jos vartotojų poreikius bei atlikti reikalingus patobulinimus.

Analizuoti, kuriuose puslapiuose lankotės, ir kurias klientų privatumo priemones naudojate.

Leidimas naudoti šiuos slapukus nėra būtinas tam, kad veiktų pagrindinės svetainės funkcijos, tačiau jie padės užtikrinti geresnę naršymo kokybę. Jūs galite bet kuriuo metu ištrinti arba blokuoti šiuos slapukus, tačiau, tokiu atveju, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip turėtų.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie slapukai gali būti patalpinti trečiosios šalies, kuri teikdama mums paslaugas įgyvendina atitinkamas funkcijas.

ASMENS DUOMENYS IR JŲ PERDAVIMAS

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų identifikavimui. Šie slapukai nenaudojami jokiam kitam tikslui, išskyrus nurodomus šiame privatumo pranešime.

Mes galime suteikti prieigas prie mūsų tvarkomų Jūsų duomenų, klientų ar verslo subjektų informacijos bendrovėms, kurios padeda mums užtikrinti sklandų veiklos įgyvendinimą (pvz.: svetainių analitiką ar siūlymus klientams apie  teikiamas paslaugas). Šios šalys yra įgaliotos naudoti Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek reikia šioms paslaugoms mums suteikti.

Mes dalinsimės Jūsų duomenimis, informacija apie klientus ar verslą su trečiosiomis šalimis tik šiame Privatumo pranešime aprašytais būdais. Kitais atvejais mes neparduosime Jūsų duomenų trečiosioms šalims.

KAIP KONTROLIUOTI SLAPUKUS?

Galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus, jeigu to pageidaujate. Galite ištrinti arba blokuoti visus slapukus, kurie jau įdiegti Jūsų galiniame įrenginyje, bet, tokiu atveju, kai kurios funkcijos šioje svetainėje gali neveikti taip, kaip turėtų, ir Jums gali tekti patvirtinti tam tikrus pasirinkimus kiekvieną kartą, apsilankant šioje svetainėje.

Galite paprastai sutikti su slapukais šioje svetainėje pasirinkdami: Aš sutinku su visais slapukais šioje svetainėje.

Jeigu nenorite, kad Jūsų informacija būtų renkama ir naudojama pakartotinės rinkodaros tikslais, galite pasirinkti atsisakymo variantą: Aš esu informuotas(-a), kad šios svetainės naudojimui yra reikalingi tam tikri slapukai, tačiau aš nesutinku dėl slapukų, renkančių informaciją, viršijančią nurodomą apimtį ( ⃰ ).

⃰Jūs galite atsisakyti tik slapukų, kurie nėra būtini.

Prašome atkreipti dėmesį, kad pateikta informacija ateityje gali būti pakeista, patikslinta ar papildyta.